huisregels

Vogel.png

Algemeen

 • Voor het verstrekken van drank werkt Oranjekade festival met speciale munten, die verkrijgbaar zijn bij de kassa’s op het festivalterrein.

 • Het festivalterrein beschikt over een garderobe/lockers waarbij we een op=op beleid hanteren. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van bezoekers in lockers/garderobe of er buiten.

 • Het is niet toegestaan om te roken in de overdekte gebieden van het festivalterrein.

 • Oranjekade festival is voor iedereen, wel moet iedereen onder 16 jaar oud begeleid worden door een volwassene (18+).

 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van entreegeld.

 • Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar op het festival terrein tegen een vergoeding.

 • We zijn allemaal te gast in de wijk de kop van 't zand, dus ben lief voor elkaar en houd de straat schoon, zodat we vaker mogen terugkomen.

Toegang

 • Na 23.00 uur ‘s-avonds wordt er geen toegang meer verleend.

 • Het festivalterrein is geopend van 14.00 tot 00.00

 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.

 • Dieren hebben geen toegang.

 • Geldige legitimatie is verplicht.

 • Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de entree. Medewerking daartoe is verplicht.

Gedrag

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Zoals: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen. Ook ongewenste intimiteiten, hinderlijk- agressief gedrag, vernielingen en geweld zijn niet toegestaan.

 • Respect voor medebezoekers, crew en de omgeving is een vereiste.

 • We hanteren geen dresscode, alle outfits zijn welkom! Bij intimiderende kleding word toegang geweigerd.

Aansprakelijkheid

 • Op het festivalterrein wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Van zuid events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor.

 • De bezoeker is zich er van bewust dat er discolampen, lazerlampen, C02, confetti en andere showeffects op het evenement aanwezig zijn. Risico op letsel hierdoor (al dan niet aan ogen of het krijgen van een epileptische aanval) is op eigen risico.

Veiligheid

 • Instructies van de evenementenorganisator, crew en security dienen te allen tijde worden opgevolgd in het behang van de veiligheid.

Verboden

 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. 

 • De handel in soft- en harddrugs is verboden, even als het bezit van harddrugs.

 • Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.

 • Etenswaren, drank, blik, glazen, vloeistoffen, flesjes en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen. Let op: Deodorant in de vorm van een roller of spuitbus is ook niet toegestaan.

 • Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen.

 • Klimmen is verboden op gebouwen, bebouwing, roerendgoed en ontroerendgoed op het gehele festivalterrein en omgeving.

 • Dit evenement is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van deze verboden.

 • Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van de evenementenorganisator.

 • Het is verboden posters op het festival terrein op te hangen en te flyeren in of rond het festival terrein zonder toestemming vooraf van de evenementenorganisator.

 • oranjekade festival is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van deze verboden.

Het verblijf op 

festivalterrein Oranjekade is

geheel op eigen risico.